Originalni set za popravke guma

Set uključuje: Tečnost za lijepljenje gume, Kompresor za puhanje, Uputstvo za upotrebu Kataloški broj seta: 5N0 012 615C