KARE d.o.o.

MOSTARSKO RASKRŠĆE
Dolina 4
71240 Hadžići
033 870-078

HRASNO
Trg Heroja 10
71000 Sarajevo
033 660 077

ČENGIĆ VILA
Nedima Filipovića 6
71000 Sarajevo
033 640 099

Prodaja: 033 660 003
Komercijalista: 062 342 734
Računovodstvo: 033 648 646
Mail: info@kare.ba